TRAJECTEN ARBEID

TRAJECT WERKFIT MAKEN

In overleg met het UWV kun je bij mij terecht voor het traject werkfit maken wanneer er behoefte is aan begeleiding op het gebied van:

  • Het vinden van jouw arbeidsmogelijkheden, evt. met talenten- of beroepenonderzoek;

  • Mentale of fysieke belemmeringen bekijken en telkens een stap maken naar meer gezondheid;

  • Vinden van een werkervaringsplek of betaald werk.

TRAJECT NAAR WERK

In overleg met het UWV kun je bij mij terecht voor het traject naar werk wanneer er behoefte is aan begeleiding op het gebied van:

  • Het vinden van jouw werkrichting en functie;

  • Contact maken met tussenpersonen, netwerken benaderen;

  • Benaderen van werkgevers; Brieven, mails schrijven, opstellen krachtig CV;

  • Gebruik maken van linkedin/socials en vacaturesites;

  • Vloeiend verwoorden van een ‘elevator pitch’;

  • Voor -en nabespreken van gesprekken;

  • Starten met werken.

TRAJECT VITALITEIT

Dit traject wordt ingezet door werkgevers, die werknemers ondersteuning bieden in het gezond houden van hun body&mind. Ontspannen, fysieke verbeteringen, energie of andere doelstellingen; met het traject blijf gezond, ervaar je concrete veranderingen in je leven. Win-win situatie voor werknemer en werkgever.

KLANTTEVREDENHEID

Jaarlijks wordt er door het onafhankelijk bureau CIIO, een resultatenaudit gehouden. Een klanttevredenheidsonderzoek vindt hiervoor plaats. Een overzicht van het cijfer voor klanttevredenheid in de afgelopen jaren:

2009: 8,7
2010: 9,0
2011: 8,5
2012: 9,4
2013: 8,1
2014: 8,1
2015: 8,8
2016: 8,5
2017: 9,1

Dit cijfer ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Samen met de goede eindresultaten en prettige contacten, maakt dit mij tot een gewenste samenwerkingspartner.

REVIEWS

SANDRA: Ik heb stappen gezet die ik alleen niet gemaakt had: Toen we startten, was ik zoekende naar mogelijkheden; werken als verkoopmedewerkster ging niet meer. We hebben gewerkt aan een ander CV; ik ben zelf een korte studie gestart en we hebben een Werkervaringsplek gezocht. Na een half jaar was ik polikliniekassistente. Inmiddels ben ik in vaste dienst op een poli in het ziekenhuis. Ik ben blij met de coaching van Liane; ik heb hierdoor m’n leven veranderd. ANNE: Ik geloof weer in mezelf: door de coaching van Liane, kon ik mijn unieke eigenschappen herkennen. De werkervaringsplaats gaf regelmaat en ik voelde me nuttig. Door onder andere veel contactpersonen te ‘verzamelen’ kwam mijn baan naar mij toe. Ik heb nu een ontzettend leuke baan!

INFORMATIE AANVRAAG

Maak een afspraak Arbeid Traject