VOORWAARDEN BEGELEIDING/HYPNOTHERAPIE

De algemene voorwaarden van de coach/hypnotherapeut zijn van toepassing.

In aanvulling geldt:

 1. Een beslissing of keuze, of wel het gevolg daarvan, gemaakt als gevolg van de begeleiding/hypnotherapie leidt niet tot aansprakelijkheid van de coach/hypnotherapeut.

 

 1. De begeleiding/hypnotherapie is geheel vrijwillig. De coach/hypnotherapeut is verplicht zich te beperken tot een faciliterende rol.

 

 1. De coach/hypnotherapeut zal nooit een diagnose stellen ten aanzien van een medische omstandigheid. De coach/hypnotherapeut is hiertoe niet bevoegd, tenzij hiervoor geaccrediteerd door een officiële medische instantie of door een overheid.

 

 1. De coach/hypnotherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel of schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of het gevolg is van de deelname aan de begeleiding/hypnotherapie dan wel het tijdens de begeleiding/hypnotherapie gebruiken en toepassen van hypnose technieken, oefeningen en materialen.

 

 1. De coach/hypnotherapeut heeft het zelfstandige recht om de begeleiding/hypnotherapie op ieder moment te onderbreken of te beëindigen. De coach/hypnotherapeut en de cliënt zijn in voorkomende situatie verplicht een aanvullende afspraak te maken met betrekking tot openstaand(e) kosten en honorarium.

 

 1. Alle informatie, in de meest ruime zin van het word, in relatie tot de begeleiding/hypnotherapie, die is gedeeld is persoonlijk en vertrouwelijk. Deze informatie mag niet met derden worden gedeeld dan wel worden verkocht, geveild of anderszins commercieel worden geëxploiteerd. De cliënt reserveert alle rechten en weren indien de coach/hypnotherapeut dienaangaande strijdig, onjuist of onvolledig handelt.

 

 1. De coach/hypnotherapeut geeft nooit een medisch advies, in welke vorm dan ook, en is hier toe niet bevoegd, tenzij de coach/hypnotherapeut beschikt over de noodzakelijke geldige kwalificaties.

 

 1. De coach/hypnotherapeut garandeert op nooit en op geen enkele wijze het resultaat van de begeleiding/hypnotherapie. Als gevolg hiervan kan de coach/hypnotherapeut niet aansprakelijk worden gesteld voor het naar de opvatting van de cliënt niet of niet geheel behalen van de doelstelling van de begeleiding/hypnotherapie.

 

 1. De coach/hypnotherapeut is verplicht van elke cliënt een beveiligd, persoonlijk cliënt-dossier aan te houden. In het cliënt-dossier wordt gearchiveerd: (1) begeleiding/hypnotherapie overeenkomst of enig ander document waarin de begeleiding/hypnotherapie opdracht is geregeld (2) intake formulier (3) toestemmingsverklaring (4) beoordelings- & feedback formulier OF de weigeringsaantekening (5) factu(u)r(en) (6) gedetailleerde aanwezigheidslijst.

 

 1. Door het aanstellen van de coach/hypnotherapeut en het ondertekenen van de begeleiding/hypnotherapie-overeenkomst aanvaardt de cliënt de algemene voorwaarden van de coach/hypnotherapeut en de voorwaarden begeleiding/hypnotherapie, verklaart de cliënt deze voorwaarden te begrijpen en te hebben ontvangen en vrijwaart de cliënt de coach/hypnotherapeut voor iedere aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, zoals bedoeld en beschreven in deze voorwaarden en de begeleiding/hypnotherapie-overeenkomst.

 

 1. Uitsluitend Nederlands recht is op deze voorwaarden van toepassing.

 

 

 

VOORWAARDEN BEGELEIDING/HYPNOTHERAPIE

De algemene voorwaarden van de coach/hypnotherapeut zijn van toepassing.

In aanvulling geldt:

 1. Een beslissing of keuze, of wel het gevolg daarvan, gemaakt als gevolg van de begeleiding/hypnotherapie leidt niet tot aansprakelijkheid van de coach/hypnotherapeut.

 

 1. De begeleiding/hypnotherapie is geheel vrijwillig. De coach/hypnotherapeut is verplicht zich te beperken tot een faciliterende rol.

 

 1. De coach/hypnotherapeut zal nooit een diagnose stellen ten aanzien van een medische omstandigheid. De coach/hypnotherapeut is hiertoe niet bevoegd, tenzij hiervoor geaccrediteerd door een officiële medische instantie of door een overheid.

 

 1. De coach/hypnotherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel of schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of het gevolg is van de deelname aan de begeleiding/hypnotherapie dan wel het tijdens de begeleiding/hypnotherapie gebruiken en toepassen van hypnose technieken, oefeningen en materialen.

 

 1. De coach/hypnotherapeut heeft het zelfstandige recht om de begeleiding/hypnotherapie op ieder moment te onderbreken of te beëindigen. De coach/hypnotherapeut en de cliënt zijn in voorkomende situatie verplicht een aanvullende afspraak te maken met betrekking tot openstaand(e) kosten en honorarium.

 

 1. Alle informatie, in de meest ruime zin van het word, in relatie tot de begeleiding/hypnotherapie, die is gedeeld is persoonlijk en vertrouwelijk. Deze informatie mag niet met derden worden gedeeld dan wel worden verkocht, geveild of anderszins commercieel worden geëxploiteerd. De cliënt reserveert alle rechten en weren indien de coach/hypnotherapeut dienaangaande strijdig, onjuist of onvolledig handelt.

 

 1. De coach/hypnotherapeut geeft nooit een medisch advies, in welke vorm dan ook, en is hier toe niet bevoegd, tenzij de coach/hypnotherapeut beschikt over de noodzakelijke geldige kwalificaties.

 

 1. De coach/hypnotherapeut garandeert op nooit en op geen enkele wijze het resultaat van de begeleiding/hypnotherapie. Als gevolg hiervan kan de coach/hypnotherapeut niet aansprakelijk worden gesteld voor het naar de opvatting van de cliënt niet of niet geheel behalen van de doelstelling van de begeleiding/hypnotherapie.

 

 1. De coach/hypnotherapeut is verplicht van elke cliënt een beveiligd, persoonlijk cliënt-dossier aan te houden. In het cliënt-dossier wordt gearchiveerd: (1) begeleiding/hypnotherapie overeenkomst of enig ander document waarin de begeleiding/hypnotherapie opdracht is geregeld (2) intake formulier (3) toestemmingsverklaring (4) beoordelings- & feedback formulier OF de weigeringsaantekening (5) factu(u)r(en) (6) gedetailleerde aanwezigheidslijst.

 

 1. Door het aanstellen van de coach/hypnotherapeut en het ondertekenen van de begeleiding/hypnotherapie-overeenkomst aanvaardt de cliënt de algemene voorwaarden van de coach/hypnotherapeut en de voorwaarden begeleiding/hypnotherapie, verklaart de cliënt deze voorwaarden te begrijpen en te hebben ontvangen en vrijwaart de cliënt de coach/hypnotherapeut voor iedere aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, zoals bedoeld en beschreven in deze voorwaarden en de begeleiding/hypnotherapie-overeenkomst.

 

 1. Uitsluitend Nederlands recht is op deze voorwaarden van toepassing.